Business Informatie Manager BDV

Location
Utrecht
Start date
01/09/2021
End date
31/08/2022
Hours
36

Provincie Utrecht
SRQ
SRQ152525
Share this request:

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Informatievoorziening
Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. De provincie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen rekening houdend met de legacy systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden.

“Kant en klare toepassingen verdwijnen naar de achtergrond en nieuwe mogelijkheden komen aan het licht. Je moet als vakmens in staat zijn om ervaringen van gisteren opnieuw vorm te geven in omstandigheden van vandaag. Hierbij is één ding zeker: je kent noch de vraag noch het antwoord op de vragen van morgen. Het is aan jou om opnieuw waarde te creëren in deze digitale wereld.”
De provincie heeft de ambitie dat elk domein in het primair proces, haar informatiemanagement functie verder professionaliseert. Hiertoe zal elk domein de rol van Business Informatie Manager in vullen. Voor het domein Bedrijfsvoering zoeken wij een Business Informatie Manager (BIM-er).

Jij gaat samen met je collega BIM-ers opereren vanuit het team Informatievoorziening & automatisering (I&A) in het cluster informatiemanagement (IM). I&A verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. In het cluster IM zijn alle rollen m.b.t. informatiemanagement bij elkaar gebracht. Naast de BIM-ers, o.a business- en informatieanalisten en procesanalisten/ontwerpers.

Wat ga je doen?
Jij bent een verbinder en een spin in het web als het gaat om de informatievoorziening van het domein Bedrijfsvoering. Je bent de schakel tussen de business en IT. Voor het domein ben je het eerste aanspreekpunt voor alle behoeften rondom de inrichting van de Informatievoorziening. Door proactief in contact te zijn met de business binnen het domein, breng je de behoefte met behorende vragen, wensen en eisen in kaart en verbind je de vraag aan het aanbod vanuit I&A. Als er geen passend aanbod is, dan start je initiatieven op voor de verkenning van nieuwe mogelijke informatievoorziening-oplossingen. Andersom ben je voor I&A de betrokkene om het aanbod vanuit I&A bij het domein onder de aandacht te brengen.

Voor de planning van de inrichting van de informatievoorziening, zorg je dat businessbehoeftes van het domein worden beschreven in een voor de organisatie goed leesbare meerjaren domein Informatievoorzieningen plan met een jaarlijks IV roadmap voor het domein. Zodat een domein handvatten krijgt aangereikt voor de sturing op de ontwikkeling van de informatievoorziening. Met de collega BIM’ers van de andere domeinen werk je nauw samen, zodat sturing kan worden gegeven aan inrichting van de totale informatievoorziening van de provincie Utrecht, vanzelfsprekend ook gezamenlijk met je collega’s van I&A. Hiermee zorg je voor de verdere professionalisering en positionering van het informatiemanagement binnen de Provincie. Ook het collegiale samenspel met andere provincies en partners (zoals RIVM, gemeenten, Universiteit Utrecht) wordt in samenspraak ingevuld.

Je bent initiatiefrijk en vindt het leuk om informatie voorzieningsvraagstukken goed af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Je adviseert hierbij het MT van Bedrijfsvoering. Je levert daarnaast een bijdrage bij de kaderstelling, beleidsontwikkeling op het gebied van informatievoorziening. In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met het management, de concern adviseur I&A, de collega adviseurs I&A zoals business analist, architecten, technische- en functionele specialisten.

Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen van het Domein Informatieplan van het domein Bedrijfsvoering afgestemd met de informatieplannen van de andere domeinen. Het resultaat is een meerjaren provinciaal Informatieplan. Hieruit volgt de jaarlijkse IV roadmap voor zowel het domein als de provincie;
  • In je rol als BIM van Bedrijfsvoering draag je actief bij aan het verbeteren van de bedrijfs- en werkprocessen, informatie (gegevens), ICT-voorzieningen en de samenwerking in de ketens om haar rol naar haar klanten goed in te kunnen vullen. Je hebt hierin een initiërende rol. Denk hierbij aan: veranderende wet- en regelgeving, procesanalyse en -optimalisatie, informatie beheer, – beveiliging en – beschikbaarheid;
  • Intermediair naar andere domeinen: w.o. samen werken, behartigen belangen, toepassen kaders, afstemmen Business Informatieplannen.

Provincie Utrecht

Direct link Inschrijven
Utrecht
36
01/09/2021
15/07/2021
31/08/2022
Provincie Utrecht
SRQ152525
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/09/2021
31/08/2022
36

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Informatievoorziening
Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. De provincie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen rekening houdend met de legacy systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden.

“Kant en klare toepassingen verdwijnen naar de achtergrond en nieuwe mogelijkheden komen aan het licht. Je moet als vakmens in staat zijn om ervaringen van gisteren opnieuw vorm te geven in omstandigheden van vandaag. Hierbij is één ding zeker: je kent noch de vraag noch het antwoord op de vragen van morgen. Het is aan jou om opnieuw waarde te creëren in deze digitale wereld.”
De provincie heeft de ambitie dat elk domein in het primair proces, haar informatiemanagement functie verder professionaliseert. Hiertoe zal elk domein de rol van Business Informatie Manager in vullen. Voor het domein Bedrijfsvoering zoeken wij een Business Informatie Manager (BIM-er).

Jij gaat samen met je collega BIM-ers opereren vanuit het team Informatievoorziening & automatisering (I&A) in het cluster informatiemanagement (IM). I&A verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. In het cluster IM zijn alle rollen m.b.t. informatiemanagement bij elkaar gebracht. Naast de BIM-ers, o.a business- en informatieanalisten en procesanalisten/ontwerpers.

Wat ga je doen?
Jij bent een verbinder en een spin in het web als het gaat om de informatievoorziening van het domein Bedrijfsvoering. Je bent de schakel tussen de business en IT. Voor het domein ben je het eerste aanspreekpunt voor alle behoeften rondom de inrichting van de Informatievoorziening. Door proactief in contact te zijn met de business binnen het domein, breng je de behoefte met behorende vragen, wensen en eisen in kaart en verbind je de vraag aan het aanbod vanuit I&A. Als er geen passend aanbod is, dan start je initiatieven op voor de verkenning van nieuwe mogelijke informatievoorziening-oplossingen. Andersom ben je voor I&A de betrokkene om het aanbod vanuit I&A bij het domein onder de aandacht te brengen.

Voor de planning van de inrichting van de informatievoorziening, zorg je dat businessbehoeftes van het domein worden beschreven in een voor de organisatie goed leesbare meerjaren domein Informatievoorzieningen plan met een jaarlijks IV roadmap voor het domein. Zodat een domein handvatten krijgt aangereikt voor de sturing op de ontwikkeling van de informatievoorziening. Met de collega BIM’ers van de andere domeinen werk je nauw samen, zodat sturing kan worden gegeven aan inrichting van de totale informatievoorziening van de provincie Utrecht, vanzelfsprekend ook gezamenlijk met je collega’s van I&A. Hiermee zorg je voor de verdere professionalisering en positionering van het informatiemanagement binnen de Provincie. Ook het collegiale samenspel met andere provincies en partners (zoals RIVM, gemeenten, Universiteit Utrecht) wordt in samenspraak ingevuld.

Je bent initiatiefrijk en vindt het leuk om informatie voorzieningsvraagstukken goed af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Je adviseert hierbij het MT van Bedrijfsvoering. Je levert daarnaast een bijdrage bij de kaderstelling, beleidsontwikkeling op het gebied van informatievoorziening. In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met het management, de concern adviseur I&A, de collega adviseurs I&A zoals business analist, architecten, technische- en functionele specialisten.

Je bent in ieder geval verantwoordelijk voor:

  • Het opstellen van het Domein Informatieplan van het domein Bedrijfsvoering afgestemd met de informatieplannen van de andere domeinen. Het resultaat is een meerjaren provinciaal Informatieplan. Hieruit volgt de jaarlijkse IV roadmap voor zowel het domein als de provincie;
  • In je rol als BIM van Bedrijfsvoering draag je actief bij aan het verbeteren van de bedrijfs- en werkprocessen, informatie (gegevens), ICT-voorzieningen en de samenwerking in de ketens om haar rol naar haar klanten goed in te kunnen vullen. Je hebt hierin een initiërende rol. Denk hierbij aan: veranderende wet- en regelgeving, procesanalyse en -optimalisatie, informatie beheer, – beveiliging en – beschikbaarheid;
  • Intermediair naar andere domeinen: w.o. samen werken, behartigen belangen, toepassen kaders, afstemmen Business Informatieplannen.
Inloggen